Src 5 belgesi, Karayolu ile tehlikeli mal taşıyan araç sürücülerinin almaları yasal bir zorunluluk olan ve eski adıyla adr belgesi ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Tehlikeli Madde Taşıyan taşıtı sevk ve idare edecek olan şoförler Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün çıkarmış olduğu “TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” e göre taşımış olduğu yükün özelliğine göre src 5 belgesi alması gerekmektedir.

Src 5 belgesi türleri;

Öncelikle Src 5 temel eğitim alınmalaıdır. Bu eğitimin toplam süresi on dokuz saattir.

Tanker kullanacaklar tank eğitimi almaları gerekmektedir. Bu eğitimin süresi ise uygulama ve teorik eğitimler birlikte on üç saattir.

Sınıf 1 Patlayıcı belgesinin eğitim süresi sekiz saatir.

Son olarak ADR Sınıf 7 Eğitimi (radyoaktif) belgesi eğitimide sekiz saattir.

KARAYOLUYLA TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇ ŞOFÖRLERİNE YÖNELİK MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ YÖNERGESİNİN AMACI:

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönerge’nin amacı; Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), 31/03/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ve 03/09/2004 tarihli ve 25572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamına giren tehlikeli maddeleri taşıyan araç şoförlerine yönelik mesleki yeterlilik eğitimi verecek eğitim kurumlarının sağlaması gereken asgari şartlar ile yapılacak yetkilendirmenin usul ve esaslarını belirlemektir.

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün resmi web sitesi: http://www.tmkt.gov.tr/

Mesleki Yeterlilik Eğitimi alan src 5 kursiyerleri için sınavda geçme notu yüz puan üzerinden değerlendirilir. Src 5 belgesi sınavında 60 ve üstü puan alan kursiyerler ADR/SRC5 belgesi almaya hak kazanmış olurlar. Src 5 belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
Src Belgesi

TMGD Eğitimi